fb twitter rss Poczta obsada
obsada wyniki extranet
blogowanie
bmenu
aktualnosci

Informacja z Biura Kolegium Sędziów WZPN

Informacja z biura

Biuro KS informuje, iż zgodnie z Regulaminem Rozgrywek na sezon 2017/2018, kluby miały możliwość zgłoszenia chęci płatności sędziom przelewem za przeprowadzone zawody. Jedynym klubem, który oficjalnie złożył taką chęć jest KS Dąb Bolewice. Po zawodach, w których Dąb Bolewice jest gospodarzem, sędziowie wypisują delegację wraz z numerem konta, natomiast płatność będzie regulowana przelewem w ciągu 7 dni. W rozwinięciu wyciąg z regulaminu.

 

 

 

 

 

§ 18
1. Sędziom i obserwatorom delegowanym na zawody, kluby wypłacają bezpośrednio po zawodach gotówką lub przelewem (w terminie 7 dni od daty zawodów) ekwiwalent na podstawie delegacji wystawionej przez właściwe Kolegium Sędziów zgodnie z przepisami ustalonymi przez PZPN oraz odprowadzają podatek do właściwego dla siedziby klubu Urzędu Skarbowego. Po zakończeniu każdego roku kalendarzowego, klub jest zobowiązany przesłać (zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych) sędziemu i obserwatorowi PIT określający wysokość jego dochodów oraz potrąconego podatku.
2. Punkt pierwszy nie dotyczy zespołów występujących na poziomie IV Ligi, które dokonują opłaty ryczałtowej na poczet sędziów i obserwatorów na konto Wielkopolskiego ZPN.
3. W przypadku nie rozegrania zawodów z różnych względów, to przybyłym sędziom, obserwatorom i delegatom przysługuje zwrot kosztów podróży i diet oraz 50 % ekwiwalentu.
4. W przypadku nieuregulowania przez klub ekwiwalentu sędziemu lub obserwatorowi o których mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu, zastosowanie mają przepisy art. 105 Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Nożnej.
5. Kluby decydujące się na regulowanie należności wobec sędziów i obserwatorów przelewem, zobowiązane są dostarczyć w terminie 14 dni przed rozpoczęciem rozgrywek w danej rundzie oświadczenia ze wskazaniem numeru konta z którego dokonywane będą transakcje. Decyzja Klubu dotyczyć musi wszystkich drużyn uczestniczących w rozgrywkach w danej rundzie.

archiwum


Chronologicznie uporządkowane...

Użyj poniższego formualrza:

Nadal nie możesz znaleźć tego co szukasz? Skontaktuj się z nami. Zajmiemy się tym!

Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Copyright: Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej © 2012-2016. Wykonanie: Projektowanie stron www Poznań