fb twitter rss Poczta obsada
obsada wyniki extranet
blogowanie
bmenu
aktualnosci

Regulamin rozgrywek WZPN na sezon 2018/2018

Regulamin

Wydział Gier iEwidencji WZPN przedstawia regulamin rozgrywek na sezon 2018/2019.

Plik pdf: Regulamin rozgrywek WZPN 2018-19

W załączeniu najważniejsze zmiany…

 

 

 

 

 

Najważniejsze zmiany w zapisach regulaminowych to:

•             Dodanie rozgrywek kobiet i dziewcząt: §2 pkt. 2 A i B:

„Rozgrywki prowadzone są w następujących klasach rozgrywkowych:

Rozgrywki seniorskie: IV Liga; Liga Międzyokręgowej; Klasa Okręgowa; Klasa A; Klasa B; III Liga Kobiet; Puchar Polski Kobiet; Puchar Polski Mężczyzn.

Rozgrywki młodzieżowe: Liga Wojewódzka Juniorów A1; Liga Wojewódzka Juniorów A2; Liga Wojewódzka Juniorów Młodszych B1; Liga Wojewódzka Juniorów Młodszych B2; Liga Wojewódzka Trampkarzy C1; Liga Wojewódzka Trampkarzy C2; Liga Okręgowa Juniorów A1; Liga Okręgowa Juniorów A2; Liga Okręgowa Juniorów Młodszych B1; Liga Okręgowa Juniorów Młodszych B2; Liga Okręgowa Trampkarzy C1; Liga Okręgowa Trampkarzy C2; Liga Okręgowa Młodzików D1; Liga Okręgowa Młodzików D2; Liga Okręgowa Orlików E1; Liga Okręgowa Orlików E2; Liga Okręgowa Żaków F1; Liga Okręgowa Żaków F2; Liga Wojewódzka Dziewcząt U16; Liga Wojewódzka Dziewcząt U13; Liga Wojewódzka Orliczek.”

•             Ligi Międzyokręgowe są prowadzone przez: Gr 1: OZPN Piła / Gr 2: Wielkopolski ZPN / Gr 3: OZPN Konin.

•             Obowiązek dokonywania transferów zawodników przez Extranet: §8 pkt. 9

„Wszystkie zmiany przynależności klubowej muszą być dokonywane za pomocą Extranetu.” (przejścia wolnych zawodników, transfery czasowe i definitywne oraz przejścia po odbyciu karencji 12 miesięcy).

•             Obowiązek dokonywania transferów profesjonalistów z zagranicy przez FIFA TMS: §9 pkt. 7

„Transfery zawodników o statusie profesjonalistów zza granicy muszą odbywać się za pośrednictwem systemu FIFA TMS.”

•             Zmiana wymaganej liczby zawodników młodzieżowych w czasie meczu: §10 pkt. 1:

„W meczach mistrzowskich seniorów muszą brać udział zawodnicy młodzieżowi, w którym na boisku musi występować przez cały mecz co najmniej:

o             jeden w IV lidze, Lidze Międzyokręgowej;

o             brak w Klasie A, Klasie B i Klasie Okręgowej.”

•             Doprecyzowanie przepisów dotyczących sprawdzania tożsamości: §12 pkt. 1, 2, 3:

„Zawodnik uczestniczący w spotkaniach mistrzowskich lub pucharowych musi posiadać aktualny dokument potwierdzający tożsamość pozwalający na identyfikację zawodnika. Dopuszcza się możliwość gry na podstawie: Dowodu osobistego, Paszportu; Prawa jazdy; Legitymacji szkolnej; Bądź innego dokumentu ze zdjęciem, który pozwoli na identyfikację zawodnika przez sędziego.

W przypadku zawodników młodzieżowych, którzy nie posiadają jeszcze legitymacji szkolnej (w szczególności klasy rozgrywkowe Żak F2 oraz Żak F1) sprawdzanie tożsamości może odbyć się na podstawie formularza rejestracyjnego ze zdjęciem bądź kserokopii.

Brak posiadania dokumentu potwierdzającego tożsamość jest równoznaczne z faktem, że dany zawodnik jest nieuprawniony w danym meczu. Nie dopuszcza się dokumentów w formie elektronicznej.”

•             Dopuszcza się możliwość rozliczania delegacji sędziowskich za pomocą przelewów §18 pkt. 6:

„Kluby decydujące się na regulowanie należności wobec sędziów i obserwatorów przelewem, zobowiązane są dostarczyć w terminie 14 dni przed rozpoczęciem rozgrywek w danej rundzie oświadczenia ze wskazaniem numeru konta z którego dokonywane będą transakcje. Decyzja Klubu dotyczyć musi wszystkich drużyn uczestniczących w rozgrywkach w danej rundzie.”

•             Zmiana dopuszczalnej liczby wymian zawodników w czasie meczy mistrzowskich: §19 pkt. 10:

„Drużyny biorące udział w meczach mistrzowskich w ramach rozgrywek prowadzonych na szczeblu Związku są uprawnione do wymiany zawodników następującej liczby zawodników:

IV Liga                                                 4 zawodników

Liga Międzyokręgowa                  4 zawodników

Klasa Okręgowa                              6 zawodników

Klasa A                                                6 zawodników

Klasa B                                                6 zawodników

Junior A1-A2                                     7 zawodników”

•             Usystematyzowanie czasu gry w kategoriach Orlika E1 i E2 oraz Żaka F1 i F2 rozgrywanych turniejowo: §19 pkt.13:

„Rozgrywki drużyn młodzieżowych B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1, E2, F1, F2 prowadzone zgodnie z unifikacją szkolenia Polskiego Związku Piłki Nożnej (załącznik nr 2 do regulaminu) za wyjątkiem czasu gry;

Orlik              E1/E2                                                           2×25 minut         (rozgrywki ligowe)         

2×10 minut         (turniej 4 drużyny)

2×8 minut           (turniej 5 drużyny i więcej)

Żak                F1/F2                                                            2×10 minut         (turniej 4 drużyny)

2×8 minut           (turniej 5 drużyny i więcej)”

•             Wprowadzono karę finansową za nie podanie terminu meczu rozgrywanego w roli gospodarza na 14 dni przed meczem: §20  pkt. 3:

„Na podstawie terminarza – kluby pełniące rolę gospodarza meczu zobowiązane są ustalić konkretne daty, godziny i miejsca rozpoczęcia zawodów w całej rundzie i wprowadzić je do systemu Extranet w terminie wyznaczonym przez organ prowadzący rozgrywki, nie później niż na 14 dni przed wyznaczonym terminem meczu pod rygorem kary finansowej równej połowie opłaty za przełożenie meczu w danej klasie rozgrywkowej”

•             Usunięcie opłat za zmianę przynależności klubowej zawodników do ukończenia 15 roku życia.

 

Z poważaniem,

Miłosz Łondka
Wiceprzewodniczący Wydziału Gier i Ewidencji

archiwum


Chronologicznie uporządkowane...

Użyj poniższego formualrza:

Nadal nie możesz znaleźć tego co szukasz? Skontaktuj się z nami. Zajmiemy się tym!

Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Copyright: Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej © 2012-2016. Wykonanie: Projektowanie stron www Poznań